Love Means Nothing to Me (사랑이 싫다구요)

5. Love Means Nothing to Me (사랑이 싫다구요)

헝클어진 내 머리처럼              내 마음속도 점점 엉망이 돼가죠
ฮองคึลลอจอน แน มอรีชอรอม     แน มาอึมซกโด ชอมชอม อองมังงี ดแวกาจโย

Just like my head that’s entangled, the bottom of my heart is slowly becoming wrecked
ประหนึ่งในหัวฉันพัวพันยุ่งเหยิง ก้นบึ้งของใจฉันค่อยๆ แหลกสลายไป
요즘은 정말 사는게 사는게 아니야         그냥 니가 보고 싶어
โยจึมมึน จองมัง ซานึนเก ซานึนเก อานียา    คือนยัง  นีกา โบโก ชิพพอ

Recently living isn’t like being really alive. I just miss you
เดี๋ยวนี้การมีชีวิตไม่เหมือนการมีชีวิต ฉันแค่..คิดถึงแต่เธอ
까짓 사랑 너란 여자가 뭐가   그리 좋았고 힘든지 모르겠어
กาจิด ซารัง นอัน ยอจากา           มวอกา คือรี โชอัดโก ฮิมดึนจี โมรือเกซซอ

I don’t know What’s tiring and so good about such love and a woman like you
ฉันไม่รู้ว่าอะไรที่น่าเหน็ดเหนื่อยหรือเรื่องดีๆ เกี่ยวกับความรักนั้น และผู้หญิงอย่างเธอ
눈에 또 밟히는 슬픈 추억을          잠 못 이룰 이 밤 또 어떡해
นุนเอ โด บัลฮานึน ซึลพึน ชูออกกึล    ชัม มด อีรุล อั บัม โต ออต๊อกแค

What do I do about this night of sad memories that caught my attention
ฉันจะทำอย่างไรกับความทรงจำแสนเศร้าของค่ำคืนนี้ที่จับอยู่ในใจฉัน
단 하나 갖고 싶은 사랑         또 버리고 싶은 그 사랑
ทัน ฮานา คัดโก ชิพพึน ซารัง    โต บอรีโก ชิพพึน คือ ซารัง

Just one love that I want to have and the love that I want to forsake
เพียงรักเดียวที่ฉันต้องการมี และรักนั้นที่ฉันต้องการลาจาก
가질 수도 우~ 우~     버릴 수도 없는 사랑이 싫다구요
คาชิล ซูโด อู อู             บอริล ซุโด ออบนึน ซังรังงี ชิลทากูโย

I don’t like a love that I can’t have or forsake
ฉันไม่ต้องการความรักที่ฉันไม่สามารถครอบครองหรือลาจากมันได้
너만 보면 나왔던 웃음 입가와                   두 눈 표정 기억이 안 나죠
นอมัน โบมยอน นาวัดตอน อุดซึม อิบกาวา     ทู นุน พโยจอง คิออกกี อัน นาจโย

When I look at you I don’t remember the corner of your smiling mouth and the look on both your eyes
เมื่อฉันจ้องมองเธอ ฉันจำรอยยิ้มนั้นที่มุมปากของเธอไม่ได้ ฉันจำแววตาของเธอทั้งสองดวงไม่ได้
거울을 보면 왠지 낯선 사람                한 명이 이게 나란 말이에요
คออุลลึล โมยอน แวนจี นัดซอน ซารัม     ฮัน มยองงี อีเก นารัน มัลลาเอโย

When i look at the mirror, somehow this one unfamilar person is me
ยามที่ฉันจ้องมองกระจก ทว่า..คนที่ใบหน้าไม่คุ้นเคยนี้คือฉัน
우린 서로 몰랐어야 돼        아픈게 이런 건지 그때는 몰랐잖아
อูริน ซอโร มลรัซซอยา ดแว    อาพึนเก อีรอน กอนจี คือแดนึน มลรัซจานา

We have to not knew each other, I didn’t know then that this is what hurt is
เราไม่ควรรู้จักกัน ตอนนั้นฉันไม่รู้ว่าความเจ็บปวดมันเป็นเช่นนี้
귀에 또 들리는 니 목소리가     내 길고 긴 하룰 또 어떡해
ควีเอ โต ทึลรีนึน นี มกโซรีกา        แน กิลโก คิน ฮารุล โต ออต๊อกแค

The voice of yours is being heard in my ear, What do I do about this long and lengthy day
เสียงของเธอดังก้องอยู่ในหูฉัน ฉันจะทำอย่างไรกับวันที่แสนยืดเยื้อยาวนานนี้
단 하나 갖고 싶은 사랑         또 버리고 싶은 그 사랑
ทัน ฮานา คัดโก ชิพพึน ซารัง    โต บอรีโก ชิพพึน คือ ซารัง

Just one love that I want to have and the love that I want to forsake
เพียงรักเดียวที่ฉันต้องการมีและรักนั้นที่ฉันต้องการลาจาก
가질 수도 우~ 우~    버릴 수도 없는 사랑이 싫다구요
คาชิล ซูโด อู อู             บอริล ซุโด ออบนึน ซังรังงี ชิลทากูโย

I don’t like a love that I can’t have or forsake
ฉันไม่ต้องการความรักที่ฉันไม่สามารถครอบครองหรือลาจากมันได้
내 사랑 잊고 싶은         사랑 기억하고 싶은 그 사랑
แน ซารัง อิดโก ชิพพึน     ซารัง คีออกฮาโก ชิพพึน คือ ซารัง

My love, a love I want to forget, the love I want to remember
รักของฉัน รักนั้นที่ฉันต้องการลืมเลือน รักนั้นที่ฉันต้องการจดจำ
모르겠어 우~ 우~ 싫어    이젠 정말 사랑이 싫다구요
โมรือเกซซอ อู อู ชิลลอ        อีเจน ชองมัล ซารังงี ชิลทากูโย

I have no idea woo~ woo~ I don’t like that, I really don’t want to love, no more
ฉันไม่รู้เลย ฉันไม่ชอบเลย ฉันไม่อยากจะรัก..ไม่อีกแล้ว
가질 수도 우~ 우~     버릴 수도 없는 사랑이 싫다구요
คาชิล ซูโด อู อู              บอริล ซุโด ออบนึน ซังรังงี ชิลทากูโย

I don’t like the love that I can’t have or forsake
ฉันไม่ต้องการความรักที่ฉันไม่สามารถครอบครองหรือลาจากมันได้
이젠 사랑이 싫어
อีเจน ซารังงี ชีลลอ

I don’t want to love, no more
ฉันไม่อยาก..จะรัก..ไม่อีกแล้ว
English Trans: @inhye87
Thai Trans: 3RebelAngels
คำอ่าน: Pim
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s