130724 ประกาศทางการจาก C-Jes Entertainment

130724 ประกาศทางการจาก C-Jes Entertainment เกี่ยวกับคำสั่งลงโทษจาก FTC ต่อกิจกรรมจาก SM Entertainment และ Korea Popular Culture and Art Federation ที่ขัดขวางการทำกิจกรรมของ JYJ ในฐานะนักร้อง
Official statement of C-JES Entertainment regarding FTC’s correction order against the activities of SM Entertainment and Korea Popular Culture and Art Federation to hinder JYJ’s activities as singer.

C-JES Entertainment ด้วยประการฉะนี้ขอประกาศจุดยืนเกี่ยวกับคำสั่งลงโทษของ Fair Trade Commission (FTC-คณะกรรมการการค้าเป็นธรรม) ที่ประกาศสั่งห้าม SM Entertainment (SME) และ Korea Popular Culture and Art Federation (KFPCAI – สมาพันธ์ศิลปะและวัฒนธรรมนิยมแห่งเกาหลี) ขัดขวางการแสดงของ JYJ ในฐานะนักร้อง (แถลงการณ์ฉบับเต็มจาก CEO Baek Chang-ju)
ผมมีความประสงค์ที่จะแสดงความขอบคุณต่อคณะกรรมการการค้าเป็นธรรม (FTC) ที่ได้ดำเนินการสอบสวนมากว่าสามปีเพื่อที่จะถอนรากถอนโคนการกระทำที่ไม่เป็นธรรมด้วยการหาหลักฐานที่แน่นหนามาพิสูจน์การเคลื่อนไหวที่เอาแต่ได้ฝ่ายเดียวอย่างเป็นระบบเพื่อกีดกัน JYJ จากรายการทีวี ที่ทำโดยองค์กรต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมด้านวัฒนธรรม เช่น SM Entertainment, สมาพันธ์ศิลปะและวัฒนธรรมนิยมแห่งเกาหลี (KFPCAI) และ สมาคมผู้จัดรายการบันเทิงแห่งเกาหลี (KEPA – Korea Entertainment Producers Association)
การสอบสวนของ FTC ได้นำความจริงออกมาเปิดเผยในเรื่องที่ SME ใช้ความมีอำนาจผูกขาดและสถานะที่เป็นใหญ่ของตนในธุรกิจบันเทิงในทางที่ไม่ถูกต้อง บีบบังคับให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางของตนให้เกิดความเสียเปรียบในหลายต่อหลายครั้ง และดังนั้นถือเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการค้าเป็นธรรม การลงโทษของ FTC ก่อให้เกิดสัญญาณเตือนต่อการกระทำที่ไม่ถูกต้องของฝ่ายที่มีอำนาจเหนือกว่าในอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ซึ่งขัดแย้งกับนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาล
นอกเหนือไปจากนี้ “กระแสเกาหลี” ที่ถือเป็นภาพลักษณ์แทนการพัฒนาของวงการบันเทิงของเกาหลีนั้นจะยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อมีการรับรองและเคารพต่อความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลายของผู้มีส่วนร่วมทั้งหลาย ซึ่งเป็นการไม่สมควรที่จะอนุญาตให้องค์กรที่มี “อิทธิพล” เพียงไม่กี่รายใช้อิทธิพลที่เหนือกว่าบังคับไปทั้งวงการอีกต่อไป ในประเด็นนี้นั้น พระราชบัญญัติคำสั่งการลงโทษ (the Corrective Action Order Act) จึงถูกประกาศออกมาในวันนี้เพื่อใช้เป็นมูลฐานให้กระแสเกาหลีสามารถก้าวกระโดดสู่ระดับโลกได้อีกก้าวหนึ่ง
อันที่จริง JYJ ต้องต่อสู้กับแรงกดดันที่ไม่เป็นธรรมมาอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งหลังจากที่ข้อขัดแย้งกับต้นสังกัดเก่าได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันภายใต้การไกล่เกลี่ยของศาลเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา มันเห็นได้ชัดว่า JYJ ยังคงต้องเผชิญอุปสรรคต่าง ๆ เช่นที่เห็นเมื่อเร็ว ๆ นี้ การแจ้งแต่เพียงฝ่ายเดียวจากผู้จัดจำหน่ายอัลบั้ม และ JYJ ต้องจำนนต่อการที่ไม่มีโอกาสในการปรากฏตัวในรายการสถานีโทรทัศน์แม้จะเพิ่งออกอัลบั้มใหม่ นี่คือความจริงอันน่าอับอายของสังคมของเรา แต่อย่างไรก็ตาม ผมเชื่อว่าสถาบันและนโยบายอย่างพระราชบัญญัติคำสั่งการลงโทษจะช่วยทำให้ JYJ อยู่ในเกมและเล่นต่อไปได้
ความเห็นของ JYJ ต่อคำสั่งลงโทษของ FTC
“พวกเรารู้สึกขอบคุณต่อคำตัดสินของ FTC ตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมา พวกเราอยู่ในการต่อสู้ที่ยากลำบากที่ดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด ทว่า การประกาศวันนี้จาก FTC ทำให้พวกเรารู้สึกสบายใจขึ้นอย่างมากที่หลายสิ่งอาจจะดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อย พวกเราหวังว่าคำสั่งลงโทษจะทำให้เราสามารถทำกิจกรรมด้านบันเทิงต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมที่เท่าเทียมและเป็นธรรม และเพื่อที่ศิลปินรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่วงการในอนาคตจะได้รับด้วยเช่นกัน
ปลายทางของอุโมงค์ที่มืดมิดนี้อาจจะยังอยู่อีกไกลแต่วันนี้พวกเราก็ได้เห็นประกายแสงอ่อน ๆ มาไกล ๆ พวกเราจะเดินหน้าต่อไปยังแสงนั้น และทำทุก ๆ อย่างให้เต็มที่ในทุก ๆ โอกาส ตอบแทนด้วยการแสดงต่าง ๆ อันยอดเยี่ยม”
< อ้างอิง 1: การฟ้องร้องของ JYJ และประกาศของ FTC >
ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 (2009) สมาชิกทั้งสามคนของ JYJ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลแขวงกรุงโซลเพื่อขอระงับความสมบูรณ์แห่งสัญญาผูกขาดที่ทำกับ SME พวกเขายืนยันว่าสัญญาที่ไม่เป็นธรรมควรเป็นโมฆะบนมูลเหตุว่าด้วยสัญญาที่ยาวเกินไป (13 ปี) ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฏสังคมที่เป็นที่ยอมรับ โครงสร้างการจัดสรรกำไรที่เข้าข้างบริษัทต้นสังกัดเกินไปและพวกเขาถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลาสัญญา ในวันที่ 29 ตุลาคม 2552 ศาลแขวงกรุงโซลได้ตัดสินยอมรับข้อโต้แย้งของพวกเขาให้สัญญาเป็นโมฆะ (Seoul Central District Court 2009 KA-HAP 2869) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาศาลได้ยืนยันการเป็นโมฆะของสัญญาบีบบังคับที่เอาแต่ได้ฝ่ายเดียวนี้ในการต่อสู้ทางกฎหมายหลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งเดือนเมษายนปีนี้เอง
ในขณะเดียวกัน เดือนตุลาคม 2555 FTC ได้จัดตั้งแต่ประกาศ “ข้อบังคับมาตรฐานสำหรับรายการทางธุรกิจของบริษัทต้นสังกัดในอุตสาหกรรมบันเทิง ศิลปิน(ฝึกหัด) และตัวแทนผู้ผลิต” เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมในอุตสาหกรรมการจัดการบันเทิง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นในมุมองของผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจบันเทิง รวมถึงบริษัทต้นสังกัด ดังนั้นการตั้งพื้นฐานให้ผู้ที่เพิ่งเข้าสู่วงการบันเทิงนี้เป็นการทำให้มั่นใจว่าพวกเขาได้รับการปกป้องสถานะและอิสระภาพในการทำกิจกรรมบันเทิงจากกฎหมาย นอกจากนี้ คำสั่งลงโทษของ FTC ที่มีต่อการกระทำที่ไม่เป็นธรรมที่ประกาศในวันนี้นั้น เป็นการยืนยันอีกครั้งว่าข้อพิพาททางกฎหมายระหว่าง JYJ และต้นสังกัดเดิมนั้นถือเป็นตัวจุดชนวนสำคัญที่ช่วยแก้ปัญหาการกระทำไม่เป็นธรรมที่ฝังรากลึกในวงการบันเทิง และจากจุดนั้นที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงที่สำคัญ
 <อ้างอิง 2: บทสรุปของข้อพิพาททางกฎหมายระหว่าง  JYJ และ SM Entertainment ในเดือนพฤศจิกายน 2011>
เมื่อใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 (2009) สมาชิกทั้งสามคนของ JYJ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลแขวงกรุงโซลเพื่อขอระงับความสมบูรณ์แห่งสัญญาผูกขาดที่ ทำกับ SME พวกเขายืนยันว่าสัญญาที่ไม่เป็นธรรมควรเป็นโมฆะบนมูลเหตุว่าด้วยสัญญาที่ยาว เกินไป (13 ปี) ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฏสังคมที่เป็นที่ยอมรับ โครงสร้างการจัดสรรกำไรที่เข้าข้างบริษัทต้นสังกัดเกินไปและพวกเขาถูกริดร อนสิทธิเสรีภาพในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลาสัญญา ในวันที่ 29 ตุลาคม 2552 ศาลแขวงกรุงโซล (ผู้พิพากษา: พัคบยองแด) ได้ตัดสินยอมรับข้อโต้แย้งของพวกเขาทำให้สัญญาเป็นโมฆะ (Seoul Central District Court 2009 KA-HAP 2869)
SM Entertainment ได้ยื่นฟ้องขอคัดค้านผลการตัดสินของศาลในวันที่ 12 เมษายน 2553 แต่แผนกคดีแพ่งที่ 50 ของศาลแขวงกรุงโซล (ผู้พิพากษา: ชอยซองจุน) ให้ยกฟ้องไปเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งคำตัดสินของศาลเป็นการยืนยันอีกครั้งว่าสัญญาผูกมัดดังกล่าวระหว่างสมาชิกทั้งสามคนของ JYJ และ SME นั้นไม่เป็นธรรมและเป็นโมฆะ เพราะฉะนั้นเป็นการยืนยันอีกครั้งถึงคำตัดสินของศาลเดิม (Seoul Central District Court 2010 KA-HAP1245) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 แผนกคดีแพ่งที่ 51 ของศาลแขวงกรุงโซล (ผู้พิพากษา: คิมแดวุง) รับรู้ข้อเท็จจริงว่า SM Entertainment ได้กระทำการขัดขวางการทำกิจกรรมด้านบันเทิงของสมาชิกทั้งสามคนของ JYJ รวมถึงการออกรายการโทรทัศน์ และออกคำสั่งข้อบังคับทางอ้อม (2010 TA-KI 4495) ว่าบริษัท SM Entertainment ไม่ควรแทรกแซงการทำกิจกรรมของพวกเขา และต้องจ่ายเงิน 20 ล้านวอนทุกครั้งที่มีการฝ่าฝืนคำสั่งศาล
จากที่แสดงมาข้างต้น ศาลตั้งอนุญาโตตุลาการโดยสมัครใจเพื่อยุติสัญญาผูกขาด ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2552 และผลคือ JYJ ได้รับการรับรองอิสระในการทำกิจกรรมอย่างเต็มที่ และเป็นอิสระจาก SM Entertainment ด้วยเหตุนั้นข้อพิพาททางกฎหมายทั้งหลายระหว่างทั้งสองฝ่ายก็เป็นการสิ้นสุด
ที่มา: C-Jes
แปลไทย: 3rebelangels
Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Announcement, Info, JYJ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

5 ตอบกลับที่ 130724 ประกาศทางการจาก C-Jes Entertainment

 1. JS พูดว่า:

  ฝากคำถาม:พวกเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อjyj จะได้ออกทีวีได้จริงๆ? (ไม่อยากให้เป็นกระแสแล้วหายไปเหมือนเดิม)

  • poojj พูดว่า:

   เห็นด้วยและพร้อมสนับสนุนอีกแรงให้เกิดสิ่งมหัษจรรย์ขึ้นจริงๆ

  • LinPinG พูดว่า:

   อยากเห็น สามแสบ มาวิ่ง ในรันนิ่งแมนจิงๆๆนะ สนุกแน่ๆๆอ่ะ

 2. ryong พูดว่า:

  ได้อ่านการแจ้งประกาศฉบับนี้ออกมา
  มันทำให้ฉันภูมิใจในความเชื่่อของตัวเอง
  สายตาอันยอดเยี่ยมและหูอันมีพรสวรรค์(นี่ชมตัวเองอยู่หรือป่าว >_< // )
  ที่หลงรักผู้ชาย3คนนี้ ไม่ว่ายังไงจะติดตามผลงาน
  รอคอย สนับสนุน ส่งกำลังใจ เพราะฉันคือ JYJ แฟนยะ

  LOVE JYJ

 3. nok พูดว่า:

  รอดูว่าคำแถลงการณ์ของ FTC จะทำอะไรได้มากกว่าเก่าหรือไม่
  ทุกวันนี้เบื่อมากกับวงการเกาหลีใต้ หันกลับมาดูคุณชายยังสนุกสนาน
  เร้าใจกว่า ถ้าไม่มี JYJ ละครเกาหลี หรือแม้กระทั้งนักร้องเกาหลีก็เห็นจะ
  ไม่ค่อยพัฒนาอะไรกันเท่าไหร่เลยอ่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s